NLJUG Masters of Java 2019

Er zit weer een geweldige J-Fall op, de eerste dag waren de pre-conference masterclasses en de roemruchtige Masters of Java competitie.

Bekijk hier de aftermovie van de Masters of Java 2019!

 

 

Ben jij de nieuwe Master of Java 2019?

English below

Masters of Java, welke zichzelf respecterende Nederlandse Javaan kent het officieuze NK programmeren niet? Al enkele jaren strijden de beste Java programmeurs van Nederland om deze prestigieuze titel. De Masters of Java competitie zal weer onderdeel zijn van de pre-conferentie van J-Fall. Opgeven is nu dus helemaal een nobrainer, want dit is dé manier om de eerste dag van J-Fall 2019 te beginnen.

 

Wat is de Masters of Java?

De Masters of Java is een roemruchte “funprogging contest” (gebaseerd op Java SE), die toegankelijk is voor iedere Java ontwikkelaar. In deze wedstrijd wordt niet de API-kennis, maar de echte programmeervaardigheid getest. In voorgaande edities heeft Masters of Java al heel wat verhitte strijd opgeleverd. We hopen ook dit jaar weer veel vuurwerk te zien. In de verschillende rondes die de wedstrijd telt, wordt iedere keer een grappige of interessante programmeeropdracht uitgedeeld, die vervolgens binnen een half uur opgelost moet worden. Voor iedere seconde die je overhoudt, scoor je een punt.

 

Meer informatie

Teams bestaan maximaal uit 2 ontwikkelaars en het team dat aan het einde van de dag de meeste punten heeft, mag zich “Master of Java 2019” noemen. Er zal naast eeuwige roem natuurlijk gestreden worden voor mooie en spectaculaire prijzen! 

Daarnaast krijg je automatisch toegang tot J-Fall als je jezelf inschrijft voor de Masters of Java! Bovendien kan je voor een kleine bijdrage deelnemen aan het exclusieve sprekersdiner, hierover krijg je meer informatie zodra jezelf hebt ingeschreven.

Wil je meer weten? Stuur een mail naar Roy Wasse (roy.wasse@nljug.org).

 

English

Are you the new Master of Java 2019?

Masters of Java, which self-respecting Dutch Java developer does not know the unofficial Dutch championship programming? The best Java developers in the Netherlands have been competing for this prestigious title for several years. The Masters of Java competition will be part of the pre-conference of J-Fall. Signing up is now completely a nobrainer, because this is the way to start the first day of J-Fall 2019.

 

 

What is the Masters of Java?

The Masters of Java is a famous “funprogging contest” (based on Java SE), which is accessible to every Java developer. This competition does not test your API knowledge, but the real programming skills. In previous editions, Masters of Java has already produced a lot of heated battles. We hope to see a lot of fireworks again this year. In each round a fun or interesting programming assignment is handed out, which must then be solved within half an hour. You score a point for every second you’ve got left. 

 

 

More information

Teams consist of a maximum of two developers and the team with the most points at the end of the day may call themselves “Master of Java 2019”. Besides eternal fame, you can win beautiful and spectecular prizes.

In  addition, you automatically get access to J-Fall when you register for the Masters of Java! Besides that, you can join the exclusive speakersdiner for a small contribution, more information follows when you subscribe yourself to the Masters of Java 2019 competition.

Do you want to know more? Send an email to Roy Wasse (roy.wasse@nljug.org).